Hoppa till sidans innehåll

FAQ


Tävlingar och tävlingsanmälan

Jag är B-åkare men vill tävla i en stjärntävling, hur gör jag?

Ibland har stjärntävlingar även klasser för B-åkare. Prata med din tränare och kolla att tävlingen har en klass som passar dig. Är det ok så skicka ett mail till This is a mailto link.

Visa svar


Dölj svar


Om jag vill anmäla mig till en annan tävling än de som är utvalda, hur gör jag då?

Prata med din tränare. Är det ok så skicka ett mail till This is a mailto link.

Visa svar


Dölj svar


Hur avanmäler jag mig och när måste jag senast göra det?

Du avanmäler dig genom att maila This is a mailto link

Avanmäl dig direkt när du vet att du inte kommer att delta, platsen kan eventuellt gå till en reserv.

Beroende på när du avanmäler dig kan du få återbetalning/slippa betala. Se FAQ om det.

 

Visa svar


Dölj svar


Jag är tilldelad reservplats på en A-tävling, måste jag avanmäla mig om jag inte kan/vill delta?

Nej. Reservplatser bokas i samråd med tävlingsansvarig, du behöver inte avanmäla dig från dem.

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller runt betalningsskyldighet, när blir jag betalningsskyldig och när kan jag få återbetalning om jag redan betalat avgiften?

För återbetalning/betalningsskyldighet gäller detta:

 • Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får sitt deltagande bekräftat eller om tävlingen blir inställd.
 • Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare (se tävlingsreglerna, § 207).
 • Vid avanmälan efter kl. 00.00 dagen före första tävlingsdagen, eller efter fastställande av startordning om den skett tidigare, sker ingen återbetalning.

Fastställande av startordning sker enligt följande:

 • Vid Förbundstävling, A-tävling, Klubbtävling och Interclubtävling tidigast kl. 12.00 dagen före den första tävlingsdagen och ska genomföras på tid och plats som underlättar för deltagarna att närvara.
 • Vid Stjärntävling tidigast kl. 17.00 två (2) dagar före den första tävlingsdagen och senast kl. 10.00 dagen före den första tävlingsdagen.

Visa svar


Dölj svar


När skickar ni faktura för de tävlingar som man anmäls till?

Vi fakturerar efter att tävlingen har genomförts.

Frågor om avanmälan - se FAQ om det.

Visa svar


Dölj svar


Måste det alltid vara tränare med på tävlingarna och vilka följer i så fall med?

På alla tävlingar som vi väljer ut så kommer en tränare att följa med. Vissa tävlingar kan ha tränare från en annan klubb. Vem som följer med beror lite på vilken tävling det är. Vi strävar efter att det skall vara en som känd för åkarna och är på lämplig nivå.

Tävlingar som vi inte valt ut kan man ibland åka på, på eget initiativ. Då följer i regel ingen tränare med från Svea.

Visa svar


Dölj svar


Jag har tagit tävlingstest men har inget program, hur gör jag?

Prata med din tränare! Det är tränarna som tar fram program och hjälper till att välja musik. Mer information om kostnad mm står i information för tävlingsåkare.

Visa svar


Dölj svar


Är det alltid tränarna som väljer ut vilka tävlingar vi skall delta på, vad är det som styr valet?

Det beror lite på vilken typ av tävling det gäller.

A-tävlingar och elit fördelas centralt. Det är Svenska Konståkningsförbundet som tilldelar åkare vilka tävlingar de skall åka på för att det skall bli rättvist. Vi anmäler alla A-åkare varje termin och i juni respektive december brukar den första fördelningen komma. Efter det kommer en eller två fördelningar till med uppdateringar. Fördelningen publiceras på hemsidan när vi får den.

Om du har tilldelats reservplats så sker anmälan i kommunikation med tävlingsansvarig, du behöver inte avanmäla dig från reservplatser.

B-tävlingar (klubbtävlingar) får tävlingsklasser tilldelade av Stockholms konståkningsförbund. Vi anmäler alla åkare till de tävlingar som passar åkarens tävlingsklass. Undrar du vilken tävlingsklass du är i så prata med din tränare.

C-tävlingar (stjärntävlingar) väljer tränarna ut. Det skall finnas en tränare som kan följa med och inte deltar på andra tävlingar den dagen. Det får inte heller krocka med något Svea-evenemang. Här på hemsidan ser du vilka stjärntävlingar vi deltar i.

Visa svar


Dölj svar


Hur vet jag om jag är anmäld och om jag kommit med på tävlingen?

Vi skickar ett mail till den mailadress vi har registrerad när vi anmält dig till en tävling.

När vi vet om du kommer med så får du ett mail till med bekräftelse på det.

Visa svar


Dölj svar


Min tävlingsklass är inte med i fördelningen för klubbtävlingar vid den tävling jag är intresserad av, kan jag anmäla mig ändå som reserv?

Klubbtävlingar skall ha de tävlingsklasser som de tilldelats, men de kan också ha andra klasser. De blir då reservklasser som man kan anmäla sig till. Om det blir plats så kan man då komma in på den tävlingen.

Prata med din tränare. Är det ok så skicka ett mail till This is a mailto link.

Visa svar


Dölj svar


Covid-19

Får föräldrar följa med in i ishallen?

Så länge de skärpta restriktionerna för att minska smittspridning gäller så får inga föräldrar följa med in i ishallen. Barn som behöver hjälp att ta på skridskorna får göra det utanför ishallen.

När restriktionerna återgår till det "normala" så gäller detta:

Föräldrar till barn som behöver hjälp att ta på skridskorna får följa med in i ishallen, hjälpa barnen på med skridskorna och sedan hålla avstånd tills barnen gått på isen. Därefter får det inte befinna sig några föräldrar i ishallen. 

När barnen är så pass stora att de klarar att sätta på skridskorna själva så får föräldrarna hålla sig utanför ishallen.

Som alltid gäller att inga föräldrar får följa med in i omklädningsrummen. De barn som behöver hjälp att byta om eller ta på skridskor får göra det på läktaren.

Visa svar


Dölj svar


Vad gör Svea Konståkningsklubb för att hantera Covid-19 pandemin?

Vi följer utvecklingen noga och anpassar verksamheten till de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet m fl organisationer ger.

 • Det skall finnas handsprit i alla ishallar.
 • Vi anpassar verksamheten såväl träning, läger och shower till de regler som gäller.

Några länkar:

Riksidrottsförbundets uppdateringar om Covid-19

Svenska Konståkningsförbundets information och riktlinjer om Covid-19

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19

Visa svar


Dölj svar


Blir det någon julshow i år?

Vi hoppades in i det sista, men de skärpta restriktionerna för både träning och sammankomster gör att det varken kan bli någon julshow eller julavslutning.

Istället får vi alla önska varandra en god jul och gott nytt år den sista träningen för säsongen.

Visa svar


Dölj svar


Var skall man länma och hämta sitt barn?

Vi rekommenderar att man lämnar och hämtar sina barn på parkeringsplatsen utanför ishallen. Normalt får föräldrar inte följa med in i ishallen, se separat FAQ om det.

Visa svar


Dölj svar


Om man är lite sjuk, kan man träna då?

Nej!

Vid minsta symptom skall du stanna hemma tills du är frisk. Det är inte ok att träna om man är ens lite förkyld eftersom det då är risk att du smittar andra.

Om någon i familjen har symptom och du tror att du kan ha smittats, stanna hemma. 

Visa svar


Dölj svar


Vad kan jag som åkare göra för att minska smittspridning?

Följ de här rekommendationerna från konståkningsförbundet:

 • Håll dig uppdaterad om senaste nytt! Se länkar i separat FAQ.
 • Har du symptom – stanna hemma!
 • Tillhör du en riskgrupp eller har närstående tillhörande en riskgrupp – stanna hemma!
 • Du eller din förmyndare om du är under 18 har själv rätt att välja om du vill stanna hemma även om aktiviteten genomförs
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten
 • Ta med handsprit - det kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt
 • Nys och hosta i armveck
 • Undvik kroppskontakt vid hälsning
 • Undvik att röra vid näsa, mun och ögon
 • Om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor!

Visa svar


Dölj svar


Istider

Vad menas med för- efter- och huvudsäsong, när infaller de?

Huddinge kommun delar, som många andra, in idrottsåret i tre olika säsonger, tiden för huvudsäsongen finns på kommunens hemsida. Under för- och eftersäsong får klubbarna betala för istiden, under huvudsäsongen får vi den i regel av kommunen.

 • Försäsong är från juli/augusti fram till huvudsäsongen startar. Här är så många ishallar öppna som klubbarna kan/vill betala för. Ofta börjar det med en eller två för att växa till alla precis innan huvudsäsongen.
 • Huvudsäsong ungefär september - mars. Här är alla ishallar öppna. Istiden fördelas mellan klubbarna enligt en fördelningsnyckel som fastställs av kommunen. Den baseras på antal åkare i respektive klubb. 
 • Eftersäsong ungefär april - maj/juni. Här är ofta endast en ishall öppen, beroende på hur stort intresse det finns att köpa istid hos klubbarna.

Kommunen väljer vilka ishallar som skall vara öppna under för- och eftersäsong.

Visa svar


Dölj svar


Under eftersäsongen är det mycket mindre istid än under huvudsäsongen, varför det?

Under för- och eftersäsong får klubbarna betala för istiden, taxa finns på Huddinge Kommuns hemsida. Kommunen håller så många ishallar öppna som klubbarna vill och kan betala för (brukar krävas runt 50 betalda timmar i veckan per ishall). Under försäsongen är intresset väldigt stort och därmed är i princip alla ishallar öppna, i alla fall mot slutet. Men under eftersäsongen är intresset betydligt mindre och därmed endast en eller två ishallar öppna. Seriespelen leder mot sitt slut i mars, någon klubb kanske åker ut och därmed finns inte lika stor anledning att köpa istid som i början på säsongen.

Vår budget brukar räcka till 12-15 timmars is i veckan under eftersäsongen. Hur mycket vi sedan får beror på intresset från de andra klubbarna i kommunen.

Kommunen väljer vilken/vilka ishallar som skall vara öppna. 

Visa svar


Dölj svar


Skridskoskolan

Vilka tider har ni skridsskoskola?

Vi delar upp skridskoskolan i tre perioder:
Period 1 (Höst 1)      vecka 34-42
Period 2 (Höst 2)      vecka 43-51
Period 3 (Vår)           vecka 3-11 2020

Efter period 3 har vi i regel en avslutningsshow.

Visa svar


Dölj svar


Hur gammal måste man vara för att kunna börja träna i Skridskoskolan?

Vi tar emot barn som är 4 år och äldre. Barnet skall ha fyllt 4 år när perioden börjar. Ett krav är att barnen kan vara ensamma med tränarna på isen under en lektion som varar i 50 minuter.

Visa svar


Dölj svar


När och hur gör man tävlingstestet (hjälmtest)?

Det är din tränare som avgör när du är redo för tävlingstestet! Numera arrangerar Svea själva tävlings/hjälmtest några gånger per termin. Tränarna planerar in det själva när det finns behov för det.

Hör med din tränare!

Visa svar


Dölj svar


Tävlingsåkare

Jag har förlorat mitt testkort, vad gör jag?

Testkortet är en värdehandling och något man måste vara väldigt rädd om. Det finns ingen backup så om det försvinner är det borta för alltid. Ta för vana att alltid fotografera ditt testkort efter ett test, på det viset finns alltid en kopia sparad.

Tappar du bort ditt testkort, mejla oss direkt på This is a mailto link 

Visa svar


Dölj svar


Om man vill ta en paus från konståkningen ett tag, hur gör man då?

Tyvärr har vi ingenting som heter paus. Man får helt enkelt säga upp platsen och återkomma när skridskolusten faller på igen.

Visa svar


Dölj svar


Fakturering & Avgifter

Hur ofta skickar ni ut fakturor och till vilka?

Tävlingsåkare faktureras månadsvis för perioden augusti till och med april. Fakturering sker i förskott för kommande månad.

Normalt fakturerar vi varje månad, men ibland blir det för två månader i taget. 

Visa svar


Dölj svar


Om man är frånvarande en längre tid, kan man då få reducerad avgift?

Vid sjukfrånvaro över två veckor kan vi reducera avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Skicka en kopia till kontaktadressen eller visa upp för någon i styrelsen som i sin tur meddelar vår kassör.

Andra orsaker till frånvaro som resa, skola etc reducerar inte avgiften. Vi fakturerar alla tävlingsåkare i samma grupp samma avgift, oavsett deltagande. Klubbens kostnader är ju desamma.

Visa svar


Dölj svar


Vad ingår i månadsavgiften?

Månadsavgiften täcker alla ordinarie träningstillfällen under månaden. Numera ingår även extraträning på skolloven.

I augusti faktureras medlemsavgift samt licens, där det även ingår en försäkring.

Visa svar


Dölj svar


Vilka fakturerar ni avgifter för?

Numera fakturerar vi både tävlingsåkare och de i Skridskoskolan.

Fakturan skickas i regel per e-post, till den adress som åkaren anmält.

Visa svar


Dölj svar


Missa aldrig en nyhet!

Prenumerera på Sveas nyhetsuppdateringar och få dem direkt i din inbox!

Läs mer

Frågor?

Undrar du något?
Kontakta Svea KK här!

Länkar

 • Sveashoppen Kläder och mycket mer med Svea-profil! Alla köp ger en bonus till Svea!
 • Basset Blades Våra nya skridskoskoleskridskor kommer från konståkningsbutiken i Järfälla!
 • Norrköpings Skateshop Beställ klubbjackan här! Har även väska och tights med vår logga. Ange SVEA så får du 10% rabatt.
 • Showstore Rådmansgatan 59, har strumpor och lite klänningar mm. Syr upp på beställning. Ange SVEA och få 10% rabatt.
 • Svenska Konståkningsförbundet Allt om bl a tävlingar och regler
 • Allmänhetens åkning i Huddinge kommun. Här kan du hitta tider där alla är välkomna att åka skridskor.

 Arbetsgivaralliansen

Postadress:
Svea Konståkningsklubb - Konståkning
Björkängshallen, Sjövägen 23
14138 Huddinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info